DEWALT garantie beleid

DEWALT Europese machinegarantie 1 jaar


DEWALT is overtuigd van de kwaliteit van haar producten en biedt daarom een uitstekende garantie aan de professionele gebruikers ervan. De garantievoorwaarden doen geen afbreuk aan de contractuele rechten van zakelijke gebruikers of de wettelijke rechten van consumenten en niet-zakelijke gebruikers. De garantie is geldig binnen het territorium van de lidstaten van de Europese Unie en van de EFTA landen.

Volgend uit de voorwaarden van de DEWALT Europese machinegarantie die beschikbaar zijn via uw erkende DEWALT dealer of via www.2helpU.com, zal DEWALT alle defecten die binnen een periode van 12 maanden na de aankoopdatum en die door materiaal- en/of fabricagefouten zijn ontstaan, kosteloos herstellen. DEWALT behoudt zich het recht voor om de gehele machine kosteloos te vervangen.

DEWALT behoudt zich het recht voor om elke garantieclaim onder deze garantie te weigeren, indien naar mening van het erkend DEWALT reparatiecentrum niet wordt voldaan de aan de gestelde DEWALT Europese garantievoorwaarden.

Indien u aanspraak wilt maken op de garantie, dan dient u contact op te nemen met uw erkende DEWALT dealer. De dichtstbijzijnde dealer is te vinden via de DEWALT website of via het DEWALT kantoor in uw land.

Een lijst met erkende DEWALT dealers, die uw reparatie kunnen aanbieden aan het Benelux DEWALT reparatiecentrum (Benelux Service Center) , kunt u vinden via: www.2helpU.com


DEWALT Europese 3 jaar machinegarantie


De DEWALT Europese machinegarantie kan voor uw product verlengd worden van 1 jaar tot 3 jaar na de aankoopdatum. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:

1. Registratie

Het product is geregistreerd door de DEWALT eindgebruiker binnen 4 weken na de aankoopdatum via www.DEWALT.eu/3 (Contactgegevens van de DEWALT eindgebruiker, artikelnummer, serienummer en date code zijn verplicht in te vullen).

(Voordeel)sets die uit meerdere machines bestaan zijn uitgesloten van registratie. In plaats daarvan dienen de losse machines te worden geregistreerd.

2. Algemene voorwaarden

2.1 De DEWALT Europese 3 jaar machinegararantie is alleen beschikbaar voor een DEWALT eindgebruiker, die de DEWALT machine(s) heeft aangekocht bij een erkende Europese DEWALT dealer, voor gebruik in hun vakgebied of beroep. De DEWALT Europese 3 jaar machinegarantie is niet beschikbaar voor personen die DEWALT machines kopen met als doel wederverkoop of verhuur.

2.2 Deze garantie is niet overdraagbaar en is enkel beschikbaar voor de originele DEWALT eindgebruiker die het product heeft aangekocht en geregistreerd, zoals hierboven omschreven.

2.3 Aanvullend op de voorwaarden in dit document, zijn ook de voorwaarden van de DEWALT Europese machinegarantie van toepassing.

2.4 Een productreparatie of –vervanging onder deze garantie geeft geen recht op vernieuwing of verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode. De periode van 3 jaar garantie start na aankoop van het product en eindigt 36 maanden later.

2.5 Door een product te registeren onder de DEWALT Europese 3 jaar machinegararantie accepteert de eindgebruiker de voorwaarden in dit document en is zich er van bewust dat men geen aanspraak maakt op de DEWALT 30-1-1 garantie, welke per 01-01-2016 is komen ter vervallen.

3. Producten uitgesloten van de DEWALT Europese 3 jaar machinegarantie

Aanvullend op de uitsluitingen die hiervoor zijn genoemd, zijn de volgende DEWALT producten ook uitgesloten van de DEWALT Europese 3 jaar machinegararantie:

Bevestigingsgereedschappen, zoals tackers en kruitschiethamers.

Batterijen (exclusief Powerstack™) en opladers 

Herwerkte of reconditioned machines met de markering “Factory rework” en/of “Q”.

4. Aanspraak op garantie

4.1 Om aanspraak te maken op enige vorm van garantie kunt u terecht bij een erkende DEWALT dealer, te vinden via: www.2helpU.com.

4.2 De DEWALT machine moet worden geretourneerd naar een erkende DEWALT dealer of servicecentrum, compleet met alle onderdelen, origineel aankoopbewijs en een geldig DEWALT Europees 3 jaar garantiecertificaat.

4.3 DEWALT behoudt zich het recht voor om elke aanspraak op garantie te weigeren, indien ter beoordeling van het DEWALT servicecentrum, er geen sprake is van een materiaal- of fabricagefout in lijn met de voorwaarden die zijn omschreven in de DEWALT Europese machinegarantie.

5. Wijzigingen van de voorwaarden

5.1 DEWALT behoudt zich het recht voor om garantievoorwaarden, -periodes en producten die hiervoor in aanmerking komen zonder kennisgeving te wijzigen, zoals DEWALT dit toepasselijk acht.

5.2 De huidige DEWALT Europese machinegarantie voorwaarden zijn beschikbaar via www.2helpU.com, uw erkende DEWALT dealer of het DEWALT kantoor in uw.

Klik hier voor de volledige voorwaarden en bepalingen van onze garantie.

PRODUCTEN ONDER LICENTIE

DEWALT heeft de volgende producten verleend om onder licentie te worden vervaardigd en verkocht met de vermelde garanties, onder dezelfde voorwaarden als de garantie van 1 jaar op DEWALT POWER TOOLS, maar gedurende de aangegeven periode voor elke licentiehouder.


Ladders 5 jaar garantie, trollies op wielen 5 jaar garantie, elektrische nat- en droog stofzuigers 3 jaar garantie, benzinegeneratoren 1 jaar garantie, elektrische- en benzine hogedrukreinigers 1 jaar garantie, 2-weg radio's 1 jaar garantie, kleding en schoenen 6 maanden garantie.